persfoto Hotel Heden

 

“Ontroerend leuke ontdekkingsschouwspel
doorbreekt anonimiteit van de grote stad.”

Recensie in het NRC Handelsblad
lees meer…

 

HOTEL HEDEN | “Een hyperpersoonlijke benadering...”

Van bevreemdend en paranoia tot vlijend en ontroerend.

‘Grote stad, grote eenzaamheid’, Erasmus (Rotterdamse filosoof 1466-1536).

Hoe groter de stad, hoe groter de anonimiteit. Een vreemde contradictie, want hoe meer mensen er zijn, hoe groter de kans om door iemand opgemerkt te worden, toch? De interactieve slaapvoorstelling Hotel Heden doorbreekt de anonimiteit en staat garant voor een hyper persoonlijke benadering en ‘a room with a view’.

‘In het Heden is er enkel oog voor jou’. 

 

OMSCHRIJVING VAN DE VOORSTELLING | “… waan je je dat je overal vrienden hebt.”

In Hotel Heden kennen de performers op mysterieuze wijze iedereen uit het publiek bij naam. Op de meest onverwachte momenten en plekken op het festival spreken ze je als oude bekenden aan, zeggen hallo of maken een praatje met je. Verrassend en bevreemdend, maar ook hilarisch, vlijend en ontroerend. Tegen het einde van de dag waan je je dat je overal vrienden hebt.

Vervolgens vind je op je bed –op de slaapplek zo’n 80 meter boven de grond- een verrekijker met de uitnodiging: ‘Morgenvroeg heb je met deze kijker een date voor het raam’. In het uitzicht – voor zover als het oog zien kan- duiken meters grote letters op die namen vormen; op daken, in het gras, aan de kade, zelfs op het water. Met bonkend hart tuur je in de verte: waar zal de mijne verschijnen?

Hotel Heden speelde voor honderdveertig slapers in het nhow-hotel, De Rotterdam en op diverse plekken in de stad. Als locatie theater is zij speciaal op maat gemaakt voor het tweedaagse meerkunstenfestival Motel Mozaique en  voor vervolg optredens wederom aan te passen aan de gewenste locaties, situaties en mogelijkheden.

 

 


 

 

Hotel Heden08

 

+DORMI | De slaapvoorstellingen van Ytopia

Ontwapenend, gewaagd, grensverleggend.

+DORMI is een verzamelnaam voor interactieve slaapvoorstellingen, waarin droom en werkelijkheid als vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. In +DORMI experimenteert Ytopia met de mens in haar meest pure doch tevens kwetsbare hoedanigheid, gedreven door haar zoektocht naar waar humaan geluk die voorbij gaat aan conventionele begrenzingen in contact, intimiteit en overgave.

+DORMI is onconventioneel theater; durend van de namiddag tot de vroege ochtend, met een geheel theater, festival of stad als podium en waarbij het publiek zelf de hoofdrol speelt. Bovendien is elk stuk opgebouwd als een drieakter; er vinden drie interventies plaats met het publiek (bij incheck, slapengaan en ontwaken), die in intensiteit toenemen met de apotheose in de ochtend.

Iedere voorstelling bestaat uit een slaapplek voor 20 tot 150 bedden, meerdere performances door soms wel 50 performers en een mobiele incheckbalie, persoonlijke slaappakketjes en ontbijt. De slaapplekken zijn op maat gemaakt op ongebruikelijke, tot de verbeeldingsprekende locaties die aansluiten bij het specifieke concept van ieder stuk en de aard van de speelplek, theater of festival.


‘Ytopia maakt het alledaagse vreemd en het vreemde vanzelfsprekend’,
uitspraak uit het publiek van de slaapvoorstelling Hotel Heden tijdens het festival Motel Mozaïque