ANAGAMA // lopend project

ANAGAMA is een 3-dagen durend interactief kunstproject in het Dakpark Rotterdam-West, waarbij op zaterdag 9 juli gebruikers en omwonenden van het park en wijkbewoners een keramieken sculptuur voor in het park en zelfgemaakte miniatuur-kleiwerkjes gezamenlijk gaan bakken in een zelfgebouwde en vormgegeven anagama-keramiekoven. Deze oven krijgt een afmeting tussen de 1,5 en 2 meter. Gedurende het gehele stookproces van zo’n 12 uur waken we in de avond en nacht samen over het vuur in het gezelschap van elkaar en elkaars levensverhalen.

Voorafgaande, op vrijdag 8 juli, worden miniatuur-kleiwerkjes gemaakt door omwonenden (jong en oud), parkgebruikers, passanten en toeschouwers, en worden te samen met de grote sculptuur in de zelfgemaakte ovens gestookt. We gebruiken hiertoe klei die niet vooraf biscuit gebakken hoeft te worden en na drie uren droogtijd zo het open vuur in kan. Uiteraard alles brandveilig. Zondag 10 juli worden de ovens ritueel ontmanteld en de gebakken kleiwerkjes ingewijd en uitgedeeld aan iedereen.  

De aanleiding en urgentie van het kunstproject ANAGAMA is tweeledig. Allereerst de groeiende behoefte van mensen in het algemeen en buurtbewoners van BOTU in het bijzonder om elkaar te ontmoeten, te begrijpen en te verbinden ten einde maatschappelijke kloven te dichten en het sociale klimaat te verwarmen. Ten tweede de groeiende behoefte aan zingeving, rituelen en betekenis in het algemeen en het vieren en delen met elkaar in het bijzonder.

  

ANAGAMA vond eerder al eens plaats in Rotterdam in Wijkpark Oude Westen in 2021 en in Park 1943 in 2020.Kijk hier voor een impressiefilmpje van het bouwen.

Wil je ook een vuursessie boeken of bijwonen? Stuur me dan een mailtje: yfbeelen@hotmail.com